World Quality Day 2019, 14 november, Malmö

SFK:s pris till årets bästa examensarbete inom kvalitet

För att stödja utbildning inom kvalitet på universitets- och högskolenivå delar SFK årligen ut ett pris för årets bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitet, till minne av Olle Jonson. Priset delas ut i samband med World Quality Day (WQD) till studerande vid svenska högskolor och universitet.

Olle Jonson arbetade mycket aktivt med att föra utbildningen framåt inom det kvalitetstekniska området – både nationellt och internationellt. Den högre utbildningen och forskningen låg Olle Jonson varmt om hjärtat. Olle Jonson var under en tid ordförande för European Organisation for Quality (EOQ).

Ansökan till Olle Jonson-priset görs på SFK hemsida.

Prissumman är för närvarande 20 000 SEK, summan fastställs varje år av fullmäktige för SFK.

På ansökningssidan finns också bedömningskriterier och förutsättningar för att söka priset.