World Quality Day 2019, 14 november, Malmö

Om SFK

SFK är en ideell organisation bestående av medlemmar från privat näringsliv, universitet och offentlig sektor som är engagerade i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Det omfattar områden som kvalitet, riskhantering, ledarskap, miljö och arbetsmiljö.

Föreningen har sitt ursprung i Kontrollingenjörernas förening och hade från början sin tyngdpunkt i tillverkningsindustrin. Genom åren har uppdraget kommit att breddas vilket avspeglades i namnbyten. 1966 fick organisationen namnet Sveriges Kvalitetstekniska förening (SKTF). 1985 ombildades man till förbund och tog namnet Svenska Förbundet för Kvalitet.

Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar över hela Sverige och firade förra året 65-årsjubileum. Ett medlemskap i SFK lyfter både dig själv och din organisation, och som studerande kan ett medlemskap ge dig en värdefull språngbräda in i arbetslivet. Ordförande är Niklas Blomqvist.

Mer om SFK, dess historia och olika aktiviteter finns att läsa på www.sfk.se.