World Quality Day 2018

Hur får vi med kvalitet i digitaliseringen?
…ett hållbart digitaliserat Sverige kräver systematiskt kvalitetsarbete
SFK reder ut begreppen


Boka nu

8 november, Moderna Museet, Stockholm

Under årets WQD kommer vi att ge er konkreta exempel på hur ni kan få med kvalitet i digitaliseringen. Hur digitalisering kan bli en del av ert kvalitetsarbete, vilka möjligheter som digitaliseringen skapar inom traditionellt kvalitetsarbete och ge er nya infallsvinklar kring kvalitet och digitalisering.

Nedan presenerats löpande årets talare fram till den 8 november.  

Dagen inleds kl. 9:00 och avslutas kl 16:30. Detaljerat program presenteras inom kort. 


Moderator: Anna Nyström

Anna Nyström är vetenskapsjournalist med stort intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Mellan åren 2008-2018 var hon chefredaktör och ansvarig utgivare för Kvalitetsmagasinet, Sveriges viktigaste tidning för personer som arbetar professionellt med kvalitet och verksamhetsutveckling. Hon har intervjuat 100-tals verksamheter, experter, forskare och gurus kring arbetet med att bygga långsiktigt hållbara verksamheter med kvalitet som utgångspunkt och är idag en av Sveriges kunnigaste journalister på området.


Idag driver Anna Nyström eget företag och erbjuder tjänster för textproduktion, ökad synlighet på webb och i sociala medier samt möten för inspiration och utveckling


Darek Haftor är professor i informatik, verksam både vid Linnéuniversitetets och vid Uppsala universiteten.

Han är grundare och tidigare föreståndare för ’Gunilla Bradley Centre for Digital Business’ och leder en portfolio av FoU-projekt som fokuserar på frågan: hur kan användningen digital teknik ge upphov till ekonomiskt värdeskapande. Hans forskning bedrivs i nära samverkan med större industriella företag där utmaningen är att utveckla nya digitala affärsmodeller samtidigt som de befintliga affärsmodellerna nyttjas. Under nästa femton år var Darek verksam i industrin, i olika roller, verksamheter och världsdelar.

Darek kommer att presentera tesen att digitalisering möjliggör ett fundamentalt annat sätt att bedriva kvalitetsstyrning, bl.a. genom modellstyrda verksamheter.


Siduri Poli, Digitalisering, innovation och förändring möter det unga och entreprenöriella perspektivet.

Årets Supertalang Siduri Poli har väglett både stora företag samt hundratals unga att anpassa och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Siduri Poli har en bakgrund som journalist och teknikexpert för några av Sveriges största medier samt lång historik inom start-up branschen som medgrundare och digital affärsutvecklare. Hon talar om nya tekniker, lärdomar från livet som IT-entreprenör och hur ni kan nyttja förändringar till er fördel. Hon är grundare till uppmärksammade Changers Hub och syns ofta i media som innovationsexpert.

 


Anders Ljungberg, grundare och VD för Trivector LogiQ,

Verksamhetsutveckling för en digital och föränderlig värld. Omvandlingstrycket på verksamheter är stort. Välbekanta trender som digitalisering, global konkurrens, kunder med större krav och makt än någonsin ligger bakom. De framsynta vänder hot till möjlighet och möter kunderna med helt nya sätt att skapa värde. Nya erbjudanden som utgår ifrån vad som är möjligt och behövs snarare än det som efterfrågas förändrar spelplanen för bransch efter bransch. Medan vi vet en hel del om vad framtiden kräver av verksamheter så är det inte lika tydligt vad som då krävs av verksamhetsutvecklingen. En snabbare värld kräver också nya sätt att förhålla sig till och genomföra förbättring och förändring. Synsätt och metoder behöver kompletteras och ibland förändras. Framtidens verksamhetsutveckling behövs nu och är delvis redan här.
 
Anders är konsult, forskare och inspiratör med stort intresse för verksamheters förmåga att utvecklas och skapa värde, framförallt av hur verksamheter kan ledas och utvecklas genom att processynsättet omsätts i praktiken. Under 1990-talet doktorerade Anders i processorientering vid LTH. Han har sedan dess fortsatt utveckla teoribasen för processområdet genom att ständigt röra sig mellan praktik och teori.


Ulf Hansson, Director R&D strategy, Ericsson, Development Unit Networks.

Efter avslutade studier i Kommunikationsteori vid Chalmers Tekniska Högskola 1997, började Ulf sitt arbete på Ericsson. Genom över 10 års erfarenhet av ledning av produktutveckling, inom många delar av produktportföljen, har fokus sedan landat på att förbättra sättet för hur produkter utvecklas. Inledningsvis som SW quality i Development Unit IP, senare som Head of R&D Operations in Business Unit Networks, och de senaste fem åren inom Development Unit Networks. I dessa positioner har han lett övergången till flödes-optimerad produktutveckling, baserat på Lean och agil metodik. Han introducerade operational performance management, som ett verktyg för att accelerera ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, genom att använda mätbara data.

Ulf kommer berätta om resan med att introducera Lean och agil metodik i stor skala. Fokus kommer att ligga på ständiga systematiska förbättringar, och de utmaningar och resultat som har uppnåtts genom detta, inom exempelvis kvalitet.


Åsa Schwieler, Digitalisering inom hälsa och sjukvård.

Åsa Schwieler har arbetat med digitalisering i vården i 20 år och deltagit i utvecklingen utifrån ett flertal perspektiv. Åsa var med och startade samverkansorganisationen Carelink i början av 2000-talet och har därefter arbetat både i den offentliga sektorn och på privata företag som utvecklar digitala lösningar för vård och omsorg och varit med och utvecklat både system för vården och mer infrastrukturella förutsättningar som informationsstruktur. 2014 började Åsa som kvalitetsansvarig på Evry Healthcare och hade sedan under några år samma roll på eHälsomyndigheten. I det arbetet blev det tydligt hur viktigt det är att inkludera kvalitetsperspektivet från start.

Idag arbetar Åsa som enhetschef för Strategisk Digitalisering inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.


Anna Norlander, Engineering Manager på Nordnet Bank AB, 17 år inom mjukvarudelen av finansbranschen - erfarenhet av olika lösningar på hur kvalitet implementeras med varierande  framgång.

Nu berättar hon om hur utvecklingsteamen på den digitala banken drivs, och hur ledarna jobbar med förankring av kvalitetstänket nedifrån och upp i organisationen. Nu handlar utmaningen om att hitta en sweet spot mellan regelefterlevnad, hög kvalitet och marknadsledande utvecklingstakt – omgiven av en bransch som fortfarande kan vara allt annat än digital. Anna kommer även tala om hur Nordnet jobbar för att bygga in kvalitet i såväl processer, infrastruktur men inte minst – i allas mindset. Hur de utnyttjar den höga takten till sin fördel, med snabb feedback och kort startsträcka på fixar och förbättringar, och hela tiden fokuserar på att det ska vara lätt att göra rätt.


Malin Ströman, Produktchef SVT Barn Online, Barnkanalens syn på att bli digitala - strukturer, processer och viktigast av allt människor. 

Vad betyder det att bli digitala och varför är medarbetarnas engagemang och arbetsglädje avgörande för att lyckas? När vi inte förstår vad 'att bli digitala’ betyder, kan förändringen bli större än många tror. Oro och rädsla kan öka intern konkurrens och få medarbetare att dölja information för att behålla makt. När det tvärtom krävs öppenhet, samarbete och ett gemensamt fokus för att  kunna vara digitala i ett snabbrörligt landskap. Malin berättar om Barnkanalens framgångsrika förändringsprocess. Coachande ledarskap, genom agila metoder, mätning och processledning stöttar hon respektive team i målsättningen att nå alla barn oavsett ålder, skärmsort eller motorisk färdighet. SVT:s vision är att alla ska bli ännu lite mer nyfikna och insatta.


Sponsorer


Om ni är intresserade av att delta som sponsor vid årets WQD är ni mycket välkomna att kontakta oss på info@sfk.se för mer information.