Kom till 2017 års World Quality Day den 15 November i Göteborg

Årets tema - Enastående resultat genom struktur, kultur, strategi och systematiskt förbättringsarbete.


Boka nu

WQD arrangeras som en del i Kvalitetsmässan

Framgångsrik och modern kvalitetsutveckling bygger på logik, passionerad vilja och systematiskt förbättringsarbete med ständigt lärande genom:

  • ​​​​​​Struktur representerar logik och förnuftig styrning av organisationens processer och dess flöden genom ledningssystem.

  • Kultur står för känslan för organisationens väl. Denna skapar god jordmån för utveckling av alla medarbetares lust och passion för att alltid göra sitt allra bästa i sina uppdrag.

  • Strategin handlar om hur verksamheten når organisationens mål och vision.
    ​​​​
  • Systematiskt förbättringsarbete representerar sättet att arbeta med hållbara förbättringar med hjälp av kraftfulla metoder och verktyg.

Kvalitetsprofessionella har under lång tid fokuserat på strukturen av kvalitetsledningssystem och dess processer. Men utan den högsta ledningens fulla engagemang att etablera den rätta kulturen sker ingen utveckling. Konceptet kvalitetsutveckling måste också vara en del av verksamhetens strategi, där alla medarbetare förstår, är engagerade och involverade. Det är endast om kultur, struktur och strategi fungerar tillsammans som ständiga förbättringar kan fungera. Lyssna till två ledarförebilder som har en dialog om detta viktiga budskap! 
Tom Johnstone, ordförande Husqvarna AB, tidigare vd AB SKF och Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv.

Detta seminarium hålls på engelska.

Tom Johnstone

Ordförande för Husqvarna AB. Tidigare vd för AB SKF.

Leif Östling

Ordförande för Svenskt Näringsliv.

PAUS

Två världar möts, den akademiska och den praktiska. Resultatet från detta forskningsprojekt visar vad en kvalitetskultur är och består av. Projektet har genomförts i samproduktion mellan akademi och praktik, bestående av sju stora organisationer i både offentlig och privat sektor.IKEA har byggt en mycket stark företagskultur på värderingar med ursprung från Småland. Dessa värderingar driver medarbetarnas beteende oavsett geografisk placering i världen. Exempel på vilka faktorer som främjar en framgångsrik kvalitetskultur utlovas.
Åsa Rönnbäck, forskningschef på SIQ; Institutet för Kvalitetsutveckling och Peter Cronemyr, universitetslektor på Logistik- och kvalitetsutveckling, Linköpings universitet. Ulf Gustavsson, Learning & Development Manager, IKEA Group.

Åsa Rönnbäck

Forskningschef på SIQ; Institutet för Kvalitetsutveckling.

Peter Cronemyr

Universitetslektor på Logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet.

Ulf Gustavsson

Learning & Development Manager för IKEA Group.

LUNCH

Prisutdelning och presentation av årets vinnande examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling.

När det råder givna spelregler på en marknad blir inre effektivitet viktigt. Men förändras spelreglerna då är det en helt annan modell för kvalitetsutveckling som gäller. Vi kan se detta fenomen när it-jättar som Google, Spotify, Klarna m.fl. ger sig in i branscher med helt nya affärsmodeller än som tidigare har existerat där. 
Det här måste vi förhålla oss till och det ställer helt nya krav på agilitet och kundförståelse inom alla delar av verksamheten från styrelse, ledning, affärsområden till ledare och medarbetare inom verksamheten. Hur dessa utmaningar kan och bör mötas blir huvudtemat för det här seminariet. 
Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och ledamot i Nationella innovationsrådet och Lars Sörqvist, KTH och Sandholm Associates.

Darja Isaksson

Digitaliseringsstrateg och ledamot i Nationella innovationsrådet.

 Lars Sörqvist

KTH och Sandholms Associates.

PAUS

Susanne och Erik ger exempel från sina respektive avhandlingsarbeten där patienter och lokala invånare varit delaktiga i framgångsrika förbättringsarbeten i Västra Götaland. Genom att utmana dominerande strukturer och kulturer inom vården – där patienten ofta förpassas till passiv mottagare – presenteras strategier för hur patient och invånare kan bli aktiva medskapare av hälso- och sjukvårdstjänster. 
Susanne Gustavsson, PhD, chefsjuksköterska Skaraborgs sjukhus och Erik Eriksson, forskare, PhD, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

Susanne Gustavsson

PhD och chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus.

Erik Eriksson

Forskare och PhD på Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.