World Quality Day 2018

Hur får vi med kvalitet i digitaliseringen?
…ett hållbart digitaliserat Sverige kräver systematiskt kvalitetsarbete
SFK reder ut begreppen


Boka nu

8 november, Moderna Museet, Stockholm

Darek Haftor är professor i informatik, verksam både vid Linnéuniversitetets och vid Uppsala universiteten.

Han är grundare och tidigare föreståndare för ’Gunilla Bradley Centre for Digital Business’ och leder en portfolio av FoU-projekt som fokuserar på frågan: hur kan användningen digital teknik ge upphov till ekonomiskt värdeskapande. Hans forskning bedrivs i nära samverkan med större industriella företag där utmaningen är att utveckla nya digitala affärsmodeller samtidigt som de befintliga affärsmodellerna nyttjas. Under nästa femton år var Darek verksam i industrin, i olika roller, verksamheter och världsdelar.

Darek kommer att presentera tesen att digitalisering möjliggör ett fundamentalt annat sätt att bedriva kvalitetsstyrning, bl.a. genom modellstyrda verksamheter.


Siduri Poli, Digitalisering, innovation och förändring möter det unga och entreprenöriella perspektivet.

Årets Supertalang Siduri Poli har väglett både stora företag samt hundratals unga att anpassa och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Siduri Poli har en bakgrund som journalist och teknikexpert för några av Sveriges största medier samt lång historik inom start-up branschen som medgrundare och digital affärsutvecklare. Hon talar om nya tekniker, lärdomar från livet som IT-entreprenör och hur ni kan nyttja förändringar till er fördel. Hon är grundare till uppmärksammade Changers Hub och syns ofta i media som innovationsexpert.

 


Åsa Schwieler, Digitalisering inom hälsa och sjukvård.

Åsa Schwieler har arbetat med digitalisering i vården i 20 år och deltagit i utvecklingen utifrån ett flertal perspektiv. Åsa var med och startade samverkansorganisationen Carelink i början av 2000-talet och har därefter arbetat både i den offentliga sektorn och på privata företag som utvecklar digitala lösningar för vård och omsorg och varit med och utvecklat både system för vården och mer infrastrukturella förutsättningar som informationsstruktur. 2014 började Åsa som kvalitetsansvarig på Evry Healthcare och hade sedan under några år samma roll på eHälsomyndigheten. I det arbetet blev det tydligt hur viktigt det är att inkludera kvalitetsperspektivet från start.

Idag arbetar Åsa som enhetschef för Strategisk Digitalisering inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.


Anna Norlander, Engineering Manager på Nordnet Bank AB, 17 år inom mjukvarudelen av finansbranschen - erfarenhet av olika lösningar på hur kvalitet implementeras med varierande  framgång.

Nu berättar hon om hur utvecklingsteamen på den digitala banken drivs, och hur ledarna jobbar med förankring av kvalitetstänket nedifrån och upp i organisationen. Nu handlar utmaningen om att hitta en sweet spot mellan regelefterlevnad, hög kvalitet och marknadsledande utvecklingstakt – omgiven av en bransch som fortfarande kan vara allt annat än digital. Anna kommer även tala om hur Nordnet jobbar för att bygga in kvalitet i såväl processer, infrastruktur men inte minst – i allas mindset. Hur de utnyttjar den höga takten till sin fördel, med snabb feedback och kort startsträcka på fixar och förbättringar, och hela tiden fokuserar på att det ska vara lätt att göra rätt.


Malin Ströman, Produktchef SVT Barn Online, Barnkanalens syn på att bli digitala - strukturer, processer och viktigast av allt människor. 

Vad betyder det att bli digitala och varför är medarbetarnas engagemang och arbetsglädje avgörande för att lyckas? När vi inte förstår vad 'att bli digitala’ betyder, kan förändringen bli större än många tror. Oro och rädsla kan öka intern konkurrens och få medarbetare att dölja information för att behålla makt. När det tvärtom krävs öppenhet, samarbete och ett gemensamt fokus för att  kunna vara digitala i ett snabbrörligt landskap. Malin berättar om Barnkanalens framgångsrika förändringsprocess. Coachande ledarskap, genom agila metoder, mätning och processledning stöttar hon respektive team i målsättningen att nå alla barn oavsett ålder, skärmsort eller motorisk färdighet. SVT:s vision är att alla ska bli ännu lite mer nyfikna och insatta.